Letný čas začína - zobraziť ponuku

Banaby.sk   »   Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVÁNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


 • podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR”)


 • Správca osobných údajov: Babynabytek s.r.o., se sídlem č.p. 259, 739 85 Bukovec, IČO: 29441102, vedená na Krajskom súdě v Ostrave pod
 • sp. zn. C 53377, e-mail:info@babynabytek.sk,web: www.babynabytek.sk(ďalej len „spoločnosť“ nebo „správca“).


I. Rozsah spracovanie

Vaše osobné údaje (ďalej len “OÚ”) budeme na základe prihlásenia na odber newsletteru / noviniek spracovávať v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa.

II. Účel spracovania

Vaša OÚ budeme spracovávať pre marketingové účely: ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod., A to najmä formou obchodných správ (v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb. , o niektorých službách informačnej spoločnosti) prostredníctvom e-mailu.

III. Doba spracovania

Vaša OÚ budeme spracovávať po dobu 3 rokov, nerozhodnete sa udeliť nám súhlas opakovane. 

IV. Zapojenie spracovatelia

Okrem správcu môžu vaše OÚ spracovávať tiež títo spracovatelia:

 • - marketingové a PR spoločnosti - zaisťujúce reklamnej kampane a propagačné akcie (vrátane tých zaisťujúcich propagáciu pomocou softwarových aplikácií, ktoré vyhodnocujú vaše preferencie podľa správania na internete),
 • - poskytovatelia softwaru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelárske aplikácie a pod.);
 • - prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardwaru - na zabezpečenie správneho prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.


V. Vaše práva týkajúce sa spracovania

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné - v dôsledku ich neposkytnutia vám newsletter/novinky nemôžeme zasielať. 

Počas spracovania vašich OÚ máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť, a to bez akýchkoľvek sankcií,
 • - požadovať od správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
 • - požadovať od správcu vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov,
 • - vyžiadať si u správcu prístup k vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • - požadovať od správcovi vymazanie vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,
 • - preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
 • - odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.


Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@babynabytek.sk. V prípade pochybností, či ak spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

VI. Účinnosť súhlasu

Súhlas, ktorý nám udeľujete za vyššie uvedených podmienok sa stane účinným po kliknutí na overovací odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail.